Våra Behandlingar

Mottagningens verksamhet:

Amalgamfri

Vi använder ej amalgam sedan ca 30 år, byter ut vid behov.

Barntandvård

Hos oss på mottagningen är hela familjen välkommen.

Bryggor

Vi utför all typ av kronor, bryggor etc.

Digital röntgen

Digital röntgen har vi haft sedan mer än 15 år.

Familjetandvård

Hela familjen kan komma till samma tandläkare.

Kronor

Vi erbjuder flera olika typer av kronor, vanligtvis i tandfärgat porslin.

Lagningar

Tandfärgade lagningar i kompositplast eller porslin.

Proteser

Olika typer av avtagbara protser för tandlösa eller delvis tandlösa käkar.

Remisser

Vi har ett kontaktnät av specialister för remisser.

Tandhygienist

Arbetar med munhälsovård på kliniken, hjälper dig med rengöring och instruktion i tandhygien.

Tandvårdrädsla

Vi arbetar lugnt och med patientens ”medbestämmande”.

Blekning

Utförs med gel och skena för minsta biverkningsrisk.

Estetisk tandvård

Hos oss arbetar vi alltid med estetiken i fokus.

Implantat

Vi arbetar med implantat för att förse tandlösa partier med fastsittande tänder.

Munhälsovård

Vi arbetar alla med munhälsovård, förebyggande arbete prioriteras.

Snarksekenor

Utförs vanligtvis efter sömnutredning.

Tandkirurgi

Viss tandkirurgi utförs här, mer avancerad kirurgi remitteras till specialist.

Jag är ny patient och vill boka en tid

Om- och av-bokningar endast via telefon